Kā saņemt konsultāciju

Pieņemu tos, kurus atļauj pieņemt astroloģiska ētika:

- kuri ir cienīgi noskaņoti pret astrologu

- kuri tic, ka ir augstākie spēki, kuri mūs ietekme

- kuri nav atnākuši ar tukšam rukām (ir gatavi pateikties par astrologa darbu)

Konsultēju es rakstiski.

Varat uzraksīt man uz ilona@vedicastrolog.com savus jautājumus.

Pec apmaksas saņemšanas es ierakstu rindā un informēju par atbildes tērmiņiem.

Pec atbildes saņemšanas jums būs 5 dienas, kad jūs varat uzdot jebkurus jautāumus par konsultācijā raksīto (bez papild maksas).

Visi dati paliek konfidenciāli.

Parasti konsultēju tikai tādos jautājumos:

0. Dzimšanas laika precizēšana (stundas laikā 50 eiro, 2-3 stundas laikā -80 eiro)

1. Prognozes gadam (130 eiro),

2. Darbs, karjera, finansi, (130 eiro)

3. Attiecību sfēra 130 eiro.

Nesniedzu psihologiskās konsultācijas precētiem pārim. Kaut gan, ja jūs saprotāt, ka karma uz tam ir tiešu jūsu un vēlaties zināt - kā jums strādat tieši ar sevi - tad jā - varu palidzēt.

4.Saderības jautājumi (tikai jaunam neprecētam pārim, iepazīšanas stādijā), saderība ar vienu partneri 180 eiro

5. Personas raksturojums ( mērķi, macības, kas jaiziet, talanti, stipras puses,periodi utt), 250 eiro

Atseviš ķi var pasūtīt dzīves mērķa un uzdevumu izskatīšanu - 100 eiro

Talanti, iedzimtas dotības 40 eiro

Kur labāk iet mācīties 100 eiro

6. Veselības jautajumi 100 eiro

7. Kur labāk dzīvot (dzimtenē vai ārzemēs) 100 eiro

8. Bērni - kad ir labvelīgs periods tiem 130 eiro

9. Labvelīgas dienas noteikšana - firmas dibināšanai, laulībam, bērnu ieņemšanai, operācijai un citiem svarīgiem pasākumiem.

9.1. - periodu izskatīšana konkretam pasākumam 50 eiro

9.2.- konkrēto labvelīgo datu noteikšana izvelētā periodā (mēneša robežās) - 50 eiro

9.3. - izvēlētā datumā laika precizēšana - 40 eiro

Ja ir citi jautājumi - varat man uzraksīt arī tos un es pateikšu vai varēšu atbildēt.

Apmaksa:

SIA "Vital Consulting"

LV40103415794,

Swed banka,

IBAN: LV02HABA0551030716486

swift: HABALV22

vai uz Paypal konta : ilona@vedicastrolog.com

Gribu vērst Jūsu uzmanību uz to, ka neesmu psihologs vai ārsts.

Un arī uz to, ka es apgaismoju situāciju, bet lēmumu pieņemat jūs - tā ir jūsu personīga atbildības zona.

(varinatu krievu valodā varat izlasīt te: http://www.vedicastrolog.com/kak-polucit-konsultaci )