Ekadaši apraksts

"Pasaules eksistences okeānā slīkstošajam ir piecas glābšanas laivas: Dievs Kungs Vishnu, Bhagavat-gita, Srimati Tulasi-devi, govs un ekadaši."

Dievs Kungs Krishna Garudai Garudā Puranā

 "No visiem augiem vismīļākais man ir Tulasi, no visiem mēnešiem vistuvākais ir kartika, no visām svētajām vietām visdārgākā man ir mana iemīļotā Dvaraka un no visām dienām vissvarīgākā man ir Ekadaši.”

Padma Purana, Utgara Khanda

 "Gavēņa laikā nesabalansētās došas kļūst līdzsvarotas, uzlabojas gremošana (palielinās Džatar Agni), normalizējas  ķermeņa un prāta stāvoklis. Bez tam fiziski tiek sasniegta viegluma sajūta, parādās veselīga apetīte un slāpes, labs garastāvoklis un normāla gremošana, kā arī spēks un enerģija."

Ajūrvēda, Ashtangahridayam 1.8

 "Jūtu un kustību orgānu tīrība, pareizas sajūtas, viegluma sajūta ķermenī, veselīga apetīte, savlaicīga bada un slāpju sajūtu parādīšanās, kakla tīrība un tīrība perikardija rajonā, ķermeņa atslābšana, mundrums, nav vēlmes slinkot — labumi, kas iegūti gavējot. "

Ajūrvēda, Sitrasthanam 14.17

 "Es gavēju, lai spētu kontrolēt savu ķermeni un dvēseli. Gavēņa ievērošana dod man spēku un apņēmību mērķa sasniegšanā. "

M.K.Gandi

Ekadaši dienu saraksts 2012.gadam

Kā ievērot Ekadaši

Katra Ekadaši apraksts

 

 Ekadaši nosaukums un apraksts

Piezīmes (uz ko ir virzīts konkrētais Ekadaši, izņemot grēku dzēšanu)

 1

 Utpanna

 "Es dzēsīšu visus viņa parādus un dāvāšu viņam Savu transcendentālo mājokli."- Tas Kungs Krishna

 2

 Mokshada

 atbrīvot tēvu no agonijas un sniegt senčiem atbrīvošanos

3

 Saphala

Ievērojot Saplaha ekadaši, tava valstība bez turpmākiem sarežģījumiem atgriezīsies pie tevis

 4

 Putrada

  “Visu piedošana ir mans dēls ”, — un tādā veidā uzticīgs Kungam, pat tad, ja dzīvo noliegšanā, var ievērot Putrada ekadaši un lūgties par šāda „dēla” iegūšanu.

 5

 Shattila

 Pēc tam sieviete ievēroja Shattila ekadaši, kas vienlaicīgi sniedz materiālo baudījumu un atbrīvošanos, tā, kā viņai tika teikts. Rezultātā viņa ieguva kārotās mēbeles un labību.  Bez tam viņas parastais miesīgais ķermenis pārvērtās par brīnišķīgu garīgu ķermeni ar izcilām īpašībām.

 6

Dzhaya

 Malyavanatbildēja: “O, Kungs, ar Dieva Tā Kunga žēlastību, Vasudevi Dieva žēlastību  un  pateicoties spēcīgajai Dzhaya ekadaši ietekmei,mēs esam atbrīvojušies no ciešanām no spokiem, gariem u.t.m..

 7

 Vidzhaya

Katrs, kurš ievēro Vidzhaya ekadaši, vienmēr būs ieguvējs šajā iznīcīgajā pasaulē;  pēc dzīves šai pasaulē, viņš mūžam dzīvos Dieva valstībā.

 8

 Amalaki

“Tie visi ir mani lielākie ienaidnieki! Kurš gan viņus ir nogalinājis? Kurš ir mans labvēlis?”
Un tad viņš izdzirdēja balsi no debesīm: “Tu vaicā, kas palīdzēja tev? Kas ir tas vienīgais, kurš var palīdzēt katram bēdās nonākušajam? Neviens
cits kā Sri Keshava, Dieva Augstākā Personība,  glābj tos, kas bez savtīgiem motīviem pieņem viņa sniegto patvērumu.”
Uzklausījis šos vārdus, valdnieks Vasuratha  sirds piepildījās  ar Dieva mīlestību. Viņš atgriezās savā pilsētā un brīvi valdīja tajā kā otrs Indra.

 9

 Papamochani

 Tādā veidā tika iznīcināti visi viņa grēki un viņš no jauna atguva savus nopelnus. Mandzughosha arī ievēroja šo gavēni un atbrīvojās no lāsta būt spokam, no jauna pacēlusies debesīs, viņa atguva savu iepriekšējo stāvokli.

Lomasha Rishi turpināja: “Tātad, o, valdniek, Papamochani ekdaši ievērošana sniedz iespēju tam, kurš ievēro to ticībā un uzticoties,   pilnībā iznīcināt visus savus grēkus.”.

 10

Kamada

 Katram, kurš šajā dienā gavē, tiek piepildītas viņa vēlmes... Lalita pilnībā ievēroja Kamada ekadaši gavēni, ņemot vērā visas svētā Shringi norādes. Tad dvadashi  laikā  nostājās viņa un mutri Dieva Vasudeva priekšā un teica : “Es ticībā ievēroju Kamada ekadaši gavēni. Kā balvu par to, dod iespēju manam vīram atbrīvoties no lāsta, kas pārvērta viņu par dēmonu-cilvēkēdāju. Lai manis gūtais labums atbrīvo viņu no ciešanām.”
Un tiklīdz Lalita to pateica, viņas vīrs, kas stāvēja blakus, tūlīt pat atbrīvojās no cara uzliktā lāsta.

 11

Varuthini

 Tas, kurš notriec savu meitu bagātību, degs elles ugunīs, o Bharata, tamdēļ jāizvairās to tērēt.O labākais no valdniekiem, jebkurš saimnieks, kurš,  skopuma vadīts, ir ķēries pie savas meitas vai znota mantības, nākamajā dzīvē kļūs par kaķi. Tāpēc ir teikts, ka katrs, kurš, izprecinot savu meitu, ziedojot izrotā to ar dārglietām un dod meitai līdzi pūru, gūs labumu,  kuru nevar aprakstīt pat Yamaradzhas galvenais sekretārs Chitragupta. Tomēr līdzvērtīgu labklājību var gūt arī, ievērojot Varuthini ekadaši.

 12

 Mohini

 O Rama, Mohini ekadaši gavēņa diena kliedē iluziorisku pieķeršanos materiālajai eksistencei. Tāpēc nav labākas dienas visās trijās pasaulēs.

Tas Kungs Krishna nobeigumā teica: “Tātad, o Yudhishthira, ne svētceļojums, ne ziedojumi, ne žēlastības dāvanas nespēj sniegt pat sešpadsmito daļu tā labuma, ko iegūst Man patiesi uzticīgie, kas ievēro Mohini ekadaši. Tie, kas studē un pēta Mohini ekadaši, ieklausās tajā, saņem labumu līdzvērtīgu 1000 govju ziedošanai.

 13

 Apara

 To, kurš gavēs šajā svētajā dienā, cildinās visā pasaulē.   Pat tādus grēkus, kā brahmana, govs vai nedzimuša bērna nogalināšanu;  dieva vārda zaimošanu un laulības pārkāpšanu ar cita sievu, var pilnībā anulēt, ievērojot Apara ekadaši.  

O valdniek, ļaudis, kuri sniedz melīgus apliecinājumus,  ir ļoti grēcīgi. Cilvēki, kuri lišķīgi vai ar izsmieklu liela citus, kuri  krāpj un neprot pildīt savas varnas un sava ašrama solījumus (piemēram,
nekvalificēts cilvēks, kurš pretendē uz brahmana vietu vai nepareizi interpretē Vēdas); kuri izdomā savus rakstus;  kuri māna citus, darbojoties kā viltus astrologi; kuri ir valsts ierēdņi – krāpnieki vai kuri ar viltu uzdodas par ajūrvēdas  dziedniekiem— tie visi dod melīgus apliecinājumus un nokļūst ellē. Bet, ja ievēro Apara ekadaši gavēni, visi šie grēcinieki var atbrīvoties no savu grēku radītajām sekām.

 

 14

 Nirdzhala

 Ja izdodas ļoti stingri ievērot šo gavēni, tad viegli var sasniegt panākumus no visu pārējo 24 ekadaši dienām (ja tie pat netika ievēroti).

 15

Yogini

 Ja tu ievēro ekadaši gavēni tumšajā Ashadha mēness pusē, tu bez šaubām atbrīvosies no briesmīga lāsta.

 16

 Padma

 Svētais Angira teica: “О valdniek, tev jāievēro ekadaši gavēnis, kad ir Ashadha mēness gaišajā pusē. Šī labvēlīgā diena ir Padma ekadaši un, pateicoties tās spēkam, labības pārpilnība atgriezīsies tavā valstībā. 
Šis ekadaši dāvā pilnību tam, kurš patiesi to ievēro, novērš visa veida  sliktos elementus un iznīcina visus šķēršļus ceļā uz pilnību. О valdniek, tu, tavi pietuvinātie un tavi padotie — jums visiem jāievēro gavēnis šajā svētajā ekadaši un tad visā tavā valstībā atgriezīsies labklājība.”

 17

 Kamika

 Katrs, kurš ievēro gavēni šajā īpašajā dienā un paliek nomodā visu nakti, nekad neiekļūs Yamaradzhi tīklos, nāves pārvaldnieka. Jebkurš, kurš ievēro Kamika ekadaši, necietīs vairāk no pārdzimšanas.Bez šaubām, parastā Tulasi darshana Kamika ekadaši laikā likvidē visus grēkus  un, vienkārši pieskaroties  tai, pazūd visas vēlmes.

 18

 Putrada

 “О,Yudhishthira, — teica Tas Kungs Shiva. Tādā veidā ekadaši sharavana mēness gaišajā pusē kļuva zināms kā Putrada (“tas, kurš dāvā dēlu”). Katram, kurš vēlas būt laimīgs gan šajā pasaulē, gan nākamajā, ieteicams ievērot gavēni, izvaroties no pākšaugu lietošanas uzturā šajā dienā. Kurš klausās slavinājumus Putrada ekadaši, būs tīrs no visiem grēkiem, balvā saņems dēlu un pēc nāves sasniegs debesis.”

 19

Adzha (latv)

 Viņš mirklī uzveic visas nelaimes, no kurām cilvēks cieš iepriekš sastrādāto grēku dēļ.Tādā veidā Harishchandra atbrīvojās no savām ciešanām.  Tikai pateicoties šī brīnumainā ekadaši spēkam, viņš spēja atkal apvienoties ar savu sievu un dēlu, kuri nomira un tagad augšāmcēlās.
Debesīs pusdievi saka spēlēt litavrās un apbēra Harishchandru,  valdnieci un viņu dēlu  ar ziediem. Pateicoties ekadaši gavēņa svētībai, viņš bez pūlēm atguva savu valstību. Kad valdnieks Harishchandra pameta šo planētu, viņa radinieki un visi padotie devās viņam līdzi.  Un katrs, kurš klausās un izzina šī ekadaši slavu, iegūst tādu pašu labumu, kā no zirga ziedošanas.“

 20

 Parivartini

 Vienkārši ievērojot šo ekadaši, cilvēks atbrīvojas no materiālajiem nosacījumiem. Tas, kurš ievēros šo svēto Parivartini ekadaši tā, kā ir norādīts, iegūs laimi gan šajā pasaulē, gan arī Dieva valstībā. Tas, kurš padevīgi klausās šo vēstījumu, nonāks pusdievu mājoklī un staros kā pats Mēness, tik spēcīga ir šī ekadaši iedarbība. Gavēņa ievērošana iedarbojas tikpat spēcīgi, kā tūkstots zirgu ziedošana.”

 21

 Indira

 Valdnieks Indrasena pilnībā ievēroja svētā norādījumus un gavēja kopā ar saviem tuviniekiem un kalpiem. Kad viņš dvadashi pārtrauca gavēni, no debesīm sāka birt ziedi. To  labumu, ko  Indrasena  ieguva pateicoties ekadaši gavēnim, saņēma viņa tēvs, kurš atradās Yamaradzhi valstībā. Indrasena pamanīja viņu Garudas mugurā ceļamies  uz Dieva Hari mājokli. Pats Indrasena bez šķēršļiem pārvaldīja savu valsti un, kad pienāca laiks, nodeva vadību sava dēla rokās, un arī devās uz Vaikunthu.

 22

 Papankusha

 Katrs, kurš cildina šos svētos: Rama, Vishnu, Dzhanardana un Krishna, it īpaši, ja to dara ekadaši laikā, nekad neredzēs Yamaradzhas mājokļus; kā arī tas, kurš gavē Papankusha ekadaši, kas ir tik dārgs man, nekad neredzēs šos mājokļus.

 23

 Rama

 Tas Kungs Krishna turpināja:”О,Yudhishthira, tādā veidā Chandrabhaga - brīnumaina transcendentāla ķermeņa, uz kura bija visjaukākie rotājumi, īpašniece, galu galā izbaudīja mieru un laimi ar savu vīru. Pateicoties Rama ekadaši varenībai, Shobhana ieguva valsti Mandarachala kalna virsotnē, spējīgu izpildīt visas viņa vēlmes un dāvāt mūžīgo laimi, līdzīgi kā govs Kama-dhenu.

 24

 Haribodhini

Haribodhiniekadaši  — labākais ekadaši. Tam, kurš gavē šajā dienā, nekas nešķiet grūti sasniedzams vai nesasniedzams šajā pasaulē , jo ekadaši dod pārpilnību, lielisku labklājību un augstāko laimi, kā arī atbrīvo no visiem grēkiem, kuri ir par lielo šķērsļi galīgai atbrīvošanai. Gavēnis šajā  ekadaši ir tūkstoš reižu vērtīgāks, nekā žēlsirdības dāvānu pasniegšana saules vai mēness aptumsuma dienā.

 25

 Padmini

 Gavēnis Padmini dienā dāvā labumus, kas līdzvērtīgi tiem, ko iegūst gavējot visos citos ekadaši.

 26

 Parama

Gavēnis  Pancharatrika, kopā ar gavēni Parama ekadaši un Padmini ekadaši, iznīcina visus cilvēka grēkus.  Ja kādam nav iespējams ievērot gavēni visās šajās dienās, viņam ir jāgavē papildus mēnesī, atbilstoši savām iespējām. Tas, kurš piedzimis kā cilvēks, bet veic nepareizu nomazgāšanos papildus mēnesī un neievēro šo ekadaši, kas tik dārgs Tam Kungam Hari, kaitē sev un cietīs, pārdzimstot kā viens no 8 400 000 uz pasaules eksistējošo dzīvo radību sugas pārstāvjiem. Īpašā iespēja piedzimt kā cilvēkam tiek dota kā svētība un atbrīvošanās.  Tamdēļ vajag ievērot gavēni šajā labvēlīgajā Parama ekadaši.

Comments