Kā saņemt konsultāciju

Pieņemu tos, kurus atļauj pieņemt astroloģiska ētika:

- kuri ir cienīgi noskaņoti pret astrologu

- kuri tic, ka ir augstākie spēki, kuri mūs ietekme

- kuri nav atnākuši ar tukšam rokām (ir gatavi pateikties par astrologa darbu)

Konsultēju es rakstiski.

Varat uzraksīt man uz ilona@vedicastrolog.com savus jautājumus.

Pec apmaksas saņemšanas es ierakstu rindā un informēju par atbildes tērmiņiem.

Pec atbildes saņemšanas jums būs 5 dienas, kad jūs varat uzdot jebkurus jautāumus par konsultācijā raksīto (bez papild maksas).

Visi dati paliek konfidenciāli, bet horoskopus (bez vārdiem) es varu izmantot savā petnieciska darbā.

 

Parasti konsultēju tikai tādos jautājumos: 

0. Dzimšanas laika precizēšana ka kadas konsultācijas sastavdaļa (50-200 eiro)

1. Prognozes gadam (200 eiro),  te analizēju gan personiskus periodus un tranzītus, gan Gada horoskopu (Varšaphal)

Varu izskatīt tikai periodus bez Gada horoskopa, tas maksa 120 eiro, ja skatos Vimšottari (kas prātā) un Narayana (ko vēlas Dievs).

2. Darbs, karjera, finansi,  (200 eiro)

3. Attiecību sfēra 200 eiro. 

Nesniedzu psihologiskās konsultācijas precētiem pārim. Kaut gan, ja jūs saprotāt, ka karma uz tam ir tiešu jūsu un vēlaties zināt - kā jums strādat tieši ar sevi - tad jā - varu palidzēt.

4.Saderības jautājumi (tikai jaunam neprecētam pārim, iepazīšanas stādijā), saderība ar vienu partneri 200 eiro

5. Personas raksturojums ( mērķi, macības, kas jaiziet, talanti, stipras puses,periodi utt), 330 eiro

Atsevišķi var pasūtīt dzīves mērķa un uzdevumu izskatīšanu - 150 eiro

Talanti, iedzimtas dotības 90 eiro

Kur labāk iet mācīties 150 eiro

6. Veselības jautajumi 200 eiro

7. Kur labāk dzīvot (dzimtenē vai ārzemēs) 200 eiro

8. Bērni - kad ir labvelīgs periods tiem  200 eiro

9. Labvelīgas dienas noteikšana - firmas dibināšanai, laulībam, bērnu ieņemšanai, operācijai un citiem svarīgiem pasākumiem.

9.1. - periodu izskatīšana konkretam pasākumam 90 eiro

9.2.- konkrēto labvelīgo datu noteikšana izvelētā periodā (mēneša robežās) - 150 eiro

9.3. - izvēlētā datumā laika precizēšana - 60 eiro 

10. Dzimšanas laika precizēšana, ka atsevišķa konsultācija 150-250 eiro 

11. Prašna 50-108 eiro (50 - atbilde 2-u dienu laikā, 108 stundas laikā). Te jums janoformulē 1 jautājums, lai uz to varētu atbildēt Jā/Nē.


Ja ir citi jautājumi - varat man uzraksīt arī tos un es pateikšu vai varēšu atbildēt.

Apmaksa:

SIA "Vital Consulting" 

   LV40103415794,

   Swed banka,

     IBAN: LV02HABA0551030716486

     swift: HABALV22

vai uz Paypal konta : ilona@vedicastrolog.com

Gribu vērst Jūsu uzmanību uz to, ka neesmu psihologs vai ārsts.

Un arī uz to, ka es apgaismoju situāciju, bet lēmumu pieņemat jūs - tā ir jūsu personīga atbildības zona.

(varinatu krievu valodā varat izlasīt te: http://www.vedicastrolog.com/kak-polucit-konsultaci )