Kas ir Vēdas

Vēdas ir vissenākie un visautoritārākie hinduisma un visas cilveces svētie teksti. Visi pārējie svētie teksti izriet no tiem. Šos svētos tekstus neviens nav sacerējis, – tie tika sadzirdēti, atklāti Riši, tāpēc tos sauc par ”šruti” –sadzirdētais. Iespējams, ka visagrāk sacerētā Vēdu daļa tika pierakstīta laikā starp 2000. – 1000. gadu p.m.ē. Pastāv četras Vēdas: Rigvēda, Jadžurvēda, Samavēda, Atharvavēda.

Vissenākā no Vēdām ir Rigvēda. Tā sastāv no 1028 himnām, kas sadalās desmit grāmatās. Šīs desmit grāmatas atspoguļo desmit izredzēto cilšu vēsturi, kas sākusies no septiņiem Riši. Otrā grāmata pieder Gritsamada ciltīm, trešā – Vicamitra ciltīm, ceturtā – Vamadeva ciltīm, piektā – Atri ciltīm, sestā – Bharaavaja ciltīm, septītā – Vasichtha ciltīm, astotā – Каnvа ciltīm. Pirmajai, devītajai un desmitai grāmatai autori ir dažādi. Dziesmas tika nodotas no paaudzes paaudzei mutiski un galu galā grāmatas tika savāktas vienā sējumā. To saturs ir pārsvarā reliģiozs – tās ir vai nu lūgšanas Dievam vai dziesmas, kas pavada rituālus.Nākošais pēc svarīguma sējums ir Yajurveda (Jadžurvēda) jeb upurēšanas formulu Vēda. Tā satur vārdus, dziesmas, kuras vajadzēja skandēt, kad piedāvāja Dievam upuri – Adhvaryu. Jadžurvēda satur arī komentārus, kā izpildīt šos rituālus un prātojumus par rituālu nozīmi, leģendas, simboliskus tulkojumus.

Trešais vēdiskais sējums ir Samaveda vai “dziesmu skandēšanas Vēda”. Tas ir svēto dziesmu sējums, ko dziedāja upurēšanas laikā. Ar to šī Vēda ir līdzīga Rigvēdai, bet pēc satura – Jadžurvēdai.

Pavisam savādāku tematiku sevī iekļauj ceturtais sējums Atharvaveda (20 grāmatas, 160 himnas, apmēram 6000 dzejoļu). Tikai neliela dzejoļu daļa tika pārņemta no Rigvēdas. Atharvavēda sastāv no aizsarglūgšanām pret slimībām, gariem, plēsoņām, ienaidniekiem utt., kā arī dziednieciskās lūgšanas. Tām nav saistības ar rituāliem.

Katra no Vēdām sastāv no četrām sadaļām: Samhita, Brahmana, Aranyaka, Upanišada.

Samhita:

Sadaļa satur himnas, kas veltītas dažādām dievībām. Daudzām himnām ir dziļi mistisks pamats.

Brahmana:

Sadaļa veltīta dažādiem rituāliem, ka arī morāles principu apskatam.

Aranyaka:

Sadaļa satur dažādas tēmas par meditācijām un pārdomām. Dažas no meditācijām ir kā prātojums par ārējo rituālu jēgu.

Upanišada:

Te ir piefiksēta ar dažādām metodēm iegūtā Riši pieredze. Pieredze, kas ir atklāsmes par Atmanu, Brahmanu un pārējam universālajam patiesībām, saistītām ar Augstāko realitāti. Mūžīgā patiesība un garīgas pasaules principi, kas tika aprakstīti dažādās Upanišadās, tika sakopti un sistematizēti sūtru veidā ap 5000. gadu p.m.ē. un nosaukti par Brahma-sūtrām. To izdarīja Badarayana. Brahma sūtras kļuva par pamatu filosofijas sistēmai, kas saucas Vedanta-Daršanu. Astroloģija ir vienas no Vedantas sastavdaļam.

(Anitas Milbretas tulkojums)

Resursi :http://www.ayurvedatour.ru/info/mat_1092.htm,

Брокгауз и Ефрон. Энциклопедический словарь. СПб, 1880

http://www.goa-portal.com/kultura/veda.php